Dla pracowników urzędów pracy proponujemy szkolenia:

 1. Skuteczna komunikacja warunkiem efektywnej współpracy w relacji klient i pracownik urzędu pracy. Budowanie zespołu.
 2. Ochrona danych osobowych – najważniejsze aspekty w urzędzie pracy.
 3. Dostęp do informacji publicznej w urzędzie pracy.
 4. Prawo zamówień publicznych w urzędzie pracy.
 5. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - nowelizacja.
 6. Profesjonalny marketing usług i instrumentów rynku pracy.
 7. Nowe trendy na rynku pracy. Rozpoznawanie i wzmacnianie postaw przedsiębiorczych u osób bezrobotnych przez doradców klienta indywidualnego.
 8. Narzędzia, metody i kompetencje coachingowe w procesie współpracy z klientem urzędu pracy.
 9. Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 10. Postępowanie administracyjne w urzędzie pracy.
 11. Zarządzanie zasobami ludzkimi – dla kadry kierowniczej.
 12. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.
 13. Prawo Pracy.
 14. Szkolenia z zakresu BHP.

Ponadto, na życzenie klienta organizujemy szkolenia z innych zakresów tematycznych pod warunkiem, że jesteśmy w stanie zapewnić trenera/wykładowcę o wysokim poziomie wiedzy w danym zakresie.

Projekt i wykonanie Media Target