Dla spółek komunalnych proponujemy szkolenia:

1. Nadzór właścicielski nad spółkami jednostek samorządu terytorialnego.
2. Zasady funkcjonowania i nadzór spółek JST.
3. Spółka komunalna a ustawa o finansach publicznych.
4. Ochrona danych osobowych dzisiaj i jutro.
5. Aspekty prawne prowadzenia kancelarii tajnej. Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnej.
6. Umowy i klauzule poufności w funkcjonowaniu spółki komunalnej.
7. Prawo zamówień publicznych.
8. Zarządzanie zasobami ludzkimi – dla kadry kierowniczej.
9. Skuteczna komunikacja warunkiem efektywnej współpracy – budowanie zespołu.
10. Informatyczne: Word, Excel, Power Point i inne.

 Ponadto, na życzenie klienta organizujemy szkolenia z innych zakresów tematycznych pod warunkiem, że jesteśmy w stanie zapewnić trenera/wykładowcę o wysokim poziomie wiedzy w danym zakresie.

Projekt i wykonanie Media Target