Rola Powiatowej Rady Rynku Pracy – organ opiniodawczo-doradczy czy kreatywno-inspirujący dla lokalnego rynku pracy.

 

  1. Zadania Powiatowej Rady Rynku Pracy a nowe możliwości aktywizacji lokalnego rynku pracy.:

- zadania i kompetencje Powiatowej Rady Rynku Pracy,

- nowe narzędzia wspierania rynku pracy a Powiatowa Rada Rynku Pracy. 

  1. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu a działania Powiatowej Rady Rynku Pracy:

- rola pracodawców w podejmowaniu decyzji i opinii Powiatowej Rady Rynku Pracy,

- rola Powiatowej Rady Rynku Pracy w kreowaniu postaw odpowiedzialnych społecznie przez lokalnych pracodawców,

- budowanie partnerstwa na rzecz rynku pracy.

  1. Nowoczesne sposoby pracy Powiatowej Rady Rynku Pracy, sposoby wpływu na lokalny rynek pracy (przykłady dobrych praktyk):

- współpraca pomiędzy powiatową a wojewódzką radą rynku pracy,

- usprawnienie mechanizmów opiniowania przez radę rynku pracy,

- tworzenie grup roboczych w ramach rady rynku pracy,

- szkolenia i wymiana doświadczeń członków Powiatowej Rady Rynku Pracy na poziomie krajowym i międzynarodowym.

  1. Postawy przedsiębiorców, które pomagają w pobudzaniu rynku pracy:

- proaktywność,

- budowanie partnerstwa,

- pełna współpraca.

  1. Jak sobie radzić z brakiem kapitału ludzkiego na lokalnym rynku pracy:

- adaptacja zewnętrzych metod rekrutacji,

- awanse i szkolenia wewnętrzne.

  1. Nowatorskie sposoby wynagradzania, motywowania pracowników:

- co dziś zachęca do efektywnej pracy?,

- dialog nt tego czy równo czy może sprawiedliwie?,

- równowaga praca – życie prywatne.

  1. Oczekiwania pracodawców vs. oczekiwania pracowników:

- utożsamienie pracownika z firmą: wyznaczanie celów, wizji i misji firmy.

 

Ponadto w programie uwzględniono:

Spotkanie w firmie, która jest przykładem dobrych praktyk w zakresie własnego rozwoju poprzez rozwój pracowników – Nowatorskie metody pozyskiwania, szkolenia i motywowania pracowników.

Projekt i wykonanie Media Target