Jako praktycy w zakresie przedsiębiorczości, a także współpracując z praktykami z tego obszaru prowadzimy w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu "Podstawy Przedsiębiorczości" prelekcje pn. "Progresywna przedsiębiorczość. Nowe trendy na rynku pracy".

Omawiane zagadnienia przybliżają uczniom wiedzę na temat sposobu myślenia przedsiębiorcy, jego cech charakterystycznych, pokazują pozytywne strony bycia przedsiębiorcą, a także zagrożenia związane z tą dziedziną życia gospodarczego.

Powyższy opis zajęć jest pierwszym etapem takiej współpracy. W zależności od stopnia zainteresowania tematyką rozszerzamy kolejne wątki pogłębiające wiedzę związaną z przedsiębiorczością.

Projekt i wykonanie Media Target