Dla Urzędów Miast, Gmin, Starostw Powiatowych czy Urzędów Marsałkowskich i Wojewódzkich oraz ich jednostek proponujemy szkolenia:

 1. RODO - nowelizacja przepisów dot. ochrony danych osobowych, w najważniejszych aspektach  jednostce samorządu terytorialnego.
 2. Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego.
 3. Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 4. Prawo Pracy.
 5. Prawo zamówień publicznych.
 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi – dla kadry kierowniczej.
 7. Informatyczne: Word, Excel, Power Point i inne.
 8. Szkolenia z zakresu BHP.
 • Savoir-vivre i dress-code w Urzędzie.
 • Autoprezentacja czyli jak dobrze zbudować wizerunek Urzędnika i Urzędu.
 • Warsztaty stylizacji i wizażu.
 •  Skuteczna komunikacja warunkiem efektywnej współpracy w relacji klient - pracownik Urzędu.
 • Komunikacja interpersonalna a prawidłowe relacje.
 • Komunikacja w zespole - budowanie zespołu.

 Ponadto, na życzenie klienta organizujemy szkolenia z innych zakresów tematycznych pod warunkiem, że jesteśmy w stanie zapewnić trenera/wykładowcę o wysokim poziomie wiedzy w danym zakresie.

Projekt i wykonanie Media Target