Doradztwo szkoleniowe, realizacja szkoleń

W ramach doradztwa szkoleniowego oferujemy stworzenie lub wsparcie procesów planowanego zarządzania szkoleniami i rozwojem w organizacji, poprzez:

 • analizę potrzeb szkoleniowych,
 • planowanie szkoleń i rozwoju kadr,
 • zarządzanie kompetencjami i rozwojem.

Podejmowane przez nas działania spowodują stworzenie bądź optymalizację polityki szkoleniowej, tak by pracownicy uczestniczyli w szkoleniach, które przyniosą wymierną korzyść organizacji. Realizacja ww. zadań spowoduje zwiększenie efektywności doskonalenia kadr oraz efektywność założeń planów szkoleniowych.

Gdy Pracodawca skupia się na osiąganiu jak najlepszych wyników firmy, my specjalizujemy się w organizacji szkoleń od „A” do „Z”:

 • znalezienie i rezerwacja miejsca szkoleniowego,
 • transport „do” i „z” miejsca szkoleniowego,
 • zapewnienie pełnego wyżywienia w trakcie szkolenia,
 • zakontraktowanie odpowiedniego trenera/ów
 • zapewnienie materiałów szkoleniowych
 • ubezpieczenie uczestników,
 • certyfikacja kompetencji,
 • zapewnienie opiekuna/ów w trakcie szkolenia,
 • zapewnienie części integracyjnej i/lub kulturalnej szkolenia.

 

Doradztwo personalne

Dział doradztwa personalnego oferuje usługi pozyskiwania nowych pracowników, ale także utrzymania obecnych i wzrostu ich potencjału. Usługi te świadczymy poprzez następujące działania:

 • określenie profilu stanowiska pracy,
 • rekrutowanie i selekcja kandydatów na konkretne stanowisko pracy,
 • prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych,
 • udzielenie gwarancji na pracownika do 6 miesięcy do 9 miesięcy,
 • pomoc w adaptacji nowo zatrudnionych pracowników,
 • opracowanie, wdrożenie i monitoring procesu oceny pracowników,
 • opracowanie, wdrożenie i monitoring systemu/ów motywacyjnego/ych,
 • dbanie o rozwój ścieżki kariery pracowników, co wiąże się z doradztwem szkoleniowym, opisanym powyżej.

 

Zalety współpracy z naszą firmą 

Naszym celem jest pozyskanie cennych dla firmy pracowników, zintegrowanie ich z celami i ideą firmy, a także budowanie pozytywnego wizerunku firmy poprzez jej pracowników.
W tym czasie Klient może skupić się na głównej działalności firmy.

Projekt i wykonanie Media Target