Kompetencje skutecznego szefa – wspomaganie indywidualne:

        Wspomaganie dyrektora (zastępcy dyrektora, innych osób pełniących funkcje kierownicze) poprzez wsparcie w rozwiązywaniu konkretnych sytuacji trudnych i problemowych (lub poszukiwanie dróg rozwoju) z zastosowaniem metod coachingu zawodowego – cykl spotkań (3-5), podczas których przeprowadza się analizę problemu, zastosowane dotąd rozwiązania, bada się ich skuteczność, ustala cel, określa się możliwości, opracowuje i realizuje plan skutecznego rozwiązania problemu; proces domyka ocena skuteczności przyjętego rozwiązania i wprowadzenie potrzebnych korekt oraz ustalenie dalszych założeń do pracy.

Wspomaganie indywidualne dla nauczycieli:

        Zawód nauczyciela wymaga nieustannego czerpania z osobistych i zawodowych zasobów. Od nauczycieli oczekuje się również stałego doskonalenia się i rozwoju. Do tego nieprzerwanie uczestniczy w procesie zmiany. Jego uważność, zaradność, zarządzanie zespołem, umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji to cechy i umiejętności, które stale doskonali. Stale też ponosi odpowiedzialność. Niejednokrotnie nauczyciel uczestniczy w sytuacjach,  w których jego emocje i poczucie własnej wartości czy sprawczości (skuteczności) wystawiane są na poważną próbę. W tych wszystkich i wielu innych zadaniach można wspomóc samego siebie w relacji coachingowej.

Możliwości jest wiele:

-        potrzeba wprowadzenia znaczących zmian w życiu zawodowym czy zaprojektowania rozwoju kariery zawodowej, bo zawsze „można inaczej”;

-        potrzeba skutecznego porozumienia się szefem, zespołem, uczniem, jego rodzicem z zachowaniem postawy asertywnej i obroną własnych granic;

-        potrzeba dobrego przygotowania się do wystąpień publicznych – przed klasą, podczas zebrań, innych prezentacji;

-        potrzeba lepszej organizacji swojego czasu, by poradzić sobie z natłokiem zadań;

-        pragnienie zredukowania stresu oraz jego konsekwencji w miejscu pracy lub/i w życiu osobistym;

-        potrzeba zmiany relacji z drugą osobą w pracy;

-        potrzeba równowagi między życiem zawodowym a osobistym.

 

Zapraszamy do kontaktu

Projekt i wykonanie Media Target